התבוננות,מציצנות

אטימות,המנעות

הזדככות

עור אסור

עירנות

מלל תפל 1