כורע על ברכיי,לרגליך ונתון, לחסותן של ידיך. כפות ידיך מצמידות שפתיי שלי אליך... בעדינות,בגסות ואני מתמכר לתחושה. מוצא עצמי כעבד נרצע חסר רצון,למעט... הרצון לעשות כרצונך. גופך... מגיב לשפתיי הנושקות,עוטפות ואתה מפשק שפתיי בחוזקה מטעים בשרך בין השתיים. עד כדי מחנק. ברקע,מרחוק אני שומע את התפילה הסוגרת את המעריב. זרועותיי סביב מותניך,העירומים וכפות ידיי אזוקות,זו אל רעותה. אני נתון בינך ובין קיר האבן המתקלף. התפילה... מתמזגת עם קולך,שלך הדובר אלי ברכות. עיניי עצומות,אני מאבד ריכוז וחש בך.... חש בך.... ויודע כי אני תחת חסותך תחת אותה גשמיות נלוזה,כמעט זנותית המושכת אותי אליך..... שוב ושוב,למרות האיסור המפורש ואולי, בגלל אותו איסור מפורש ואווילי.