02/07/2023

דיוקן על גבי נייר שחור, 250 גרם. עפרונות פחם וגירים.

באוצרות של: מנוחה כהן. בהפקת ארגון i.c.u ,בניהולו של: לב קיפרמן.