הלב, איבר אכזר וקודר מן השאר תמיד 

דורש. 

את הבלתי נדרש.

 ותמיד נזקק... למישהו אחר, שיהיה החלש... חסר האונים.

המצפה לרחמיו של האחר. 

תמיד דורש ותמיד 

מתבדה, מתאכזב.