אני כותב לך בידיעה כי לא תקרא זאת 

כותב ומשכתב דבריי מנסה לנסח אותם כשורה. 

והרי אתה לא מכיר בי, לא באמת אינך מכיר או מוכן להתרשם מן התחושות האופפות אותי כאשר אתה בסביבתי.

ממשיך וכותב כותב ומשכתב.

מנסח תשוקותיי אליך דרך פואמות אוויליות דרך 

פואמות חסרות כול פשר חסרות היגיון. 

אני ממשיך במעשיי כותב לך ומשכתב לך...