מוות אינו מילה גסה.

 לא באמת .

הכול תלוי בדבר המקשר אותנו, את שנינו אל אותה מילה. 

המוות לעיתים הוא סוף אך לעיתים הוא הופך התחלה. 

המוות הופך מרגש כאשר הוא מצטרף אל המיניות. 

המתאפיין בגופו הקפוא של מאהבי... גוף קר וחם למגע, בו בעת. 

אני חש בעור, בבשר אני נושק לשפתיים וחובק אותו אליי.

הוא נותר דומם, חסר תגובה ואני בשנית... נושק, חש.