כן...אני יודע זה בגדר האיסור. להתנות איתך אהבים להניח עמך תפילין. כן...הכול בגדר האיסור. זה בגדר איסור לנשוק לשפתיך או לשחק בפאותיך בחיבה גלויה. זה גם בגדר איסור להיצמד אליך,בעת התפילה או להשתרע לצדך ולחוש את עורך הכפות בטלית הצחורה. זה גם בגדר איסור לתור באצבעות ידי,אחרי תווי פניך... אחרי תווי גופך. וכן... זה גם בגדר איסור לבוא איתך...תחת קורת גג אחת בעת תפילת השחרית. אותה תפילה,נשמעת בכמה קולות גבריים,שמימיים המעצימים את הרגע עוד יותר... כן... אתה בגדר איסור אבל למרות הכול,גם בגדר האיסור קיימת הפרצה,הנאורות והיציאה מן הבורות הדתית,הכפייתית עליך רק להבחין בה....