בתפילה אתה מטוהר בטבילה אתה קדוש מעונה. בהגיעך אלי... אתה מתעב אותי,את גופי אתה מתעב עצמך, על כך שאתה רוצה בו,בגופי. אתה מתעב עצמך על הרצון העז,על התשוקה הפנימית. התשוקה האחת,הטהורה,האמיתית. התשוקה הקדושה פי כמה מתפילותיך.... טבילותיך המטהרות כול נפש צדיקה. בתפילה אתה מטוהר בטבילה אתה קדוש מעונה. כך אתה אומר לי שוב ושוב. אתה מתעב אותי,על גבריותי אך בו בעת,יורד על ברכיך וניצמד אלי. מסרב לעזוב אותי,חושק בחברתי הלילה.... כמו בכול לילה. אתה נושק לעורי העירום וסוטר לו,בו בעת. אתה טומן ראשך בכוך צווארי מתעב את החום המורגש בו. בתפילה אתה מטוהר. בטבילה...אתה קדוש מעונה.