אתה עוטף גופי בטלית זהה,לטליתך שלך ומצמיד אותי אליך. אני נושק לעור האסור ואתה נרתע, מנתק את המגע בין שנינו. אני בדממה מתקרב ומושך מעליך את הטלית העוטפת את פלג גופך התחתון, אתה נותר קפוא במקומך. אני עוטף פניך מכסה אותן,בטלית הצחורה ואני... אני נצמד בשנית אל העור האסור. הפעם,אתה מתמסר למגע מתמסר רגעית... לפני הפרידה,לפני הרתיעה השנייה... לפני בריחתך ממני. אתה מהדק את הטלית,בשנית סביב מותניך ויוצא מן החדר,לבד... אני נותר בחדר האפלולי,לבד... רישום בעור הגברי רישום בעור החי. האמן... זה אני,...ואתה? אתה הוא בד הציור אתה נמשח בצבעים ולעיתים... אף נחרט במיומנות אתה נוצר, כול פעם מחדש. מחליף את עורך המושל בעור חדש,טהור יותר.