אתה שרוע לצדי,פרקדן כמעט ללא הכרה. ראשך על פלג גופי העליון ועיניך עצומות למחצה. בין שפתיי החשוקות נתונה סיגריה מעלה עשן. אתה פוקח עיניך לרווחה מהסס מעט ושולף מבין שפתיי את הסיגריה, טומן אותה,בין שפתייך שלך. ברקע..... עוד שומעים את מתפללי השחרית וצללים ראשונים של בוקר... מאירים...למחצה... את טליתך שלך,הצחורה. קופסת התפילין נתונה בין כפות ידיך ואני משחק בחיבה עם רצועת העור, אני כורך את התפילין סביב שמאלך.... אתה מתנמנם,מסרב להגיב למעשיי. עוד גילוי לא נאות...