אצבע מניעה,מסובבת... אצבע חודרנית המבקעת דרכה בבשר החי... מניעה עצמה בפנים הבשר,מעמיקה... מניעה...את הגוף אליו היא חודרת. הלשון,אף היא מניעה ומניידת מעוררת יצר ישן בגוף הכנוע,כפות. הלשון מוסיפה זילות לעניין. זילות נעימה,מושכת וגסה באופייה. בלשון ובאצבע,אתה מנייד גופי תחת גופך. בלשון ובאצבע,אתה מעביר בי צמרמורת ובו בעת,הופכני קפוץ ומפוחד... כמה לעוד... כול זאת בחסותה של החשיכה בינות לכותלי בית הכנסת האפלולי. זה... אשר עד לפני כמה שעות עוד המה בריות רעש...ושאר רחשים של תפילה. באצבע...בכמה אצבעות... ובלשון אחת מדויקת. בשני אלו בלבד אתה שולט בי... אני משתנה תחת מגעך, פעם כך... ופעם כך,הכול בכמה אצבעות ובלשון אחת מדויקת.